Tehdit Paylaşımı

Tehdit Paylaşımı – Siber saldırılara karşı  proaktif olarak hareket etmek ve savunma mekanizmalarını güçlendirmek amacıyla geliştirilen bir saldırı veya tehdit istihbarat paylaşım platformudur.

Her bir üye saldırıarı yok etmek amacıyla  saldırı bilgilerini / istihbaratlarını paylaşabilir ve olası tehdit aktivitesi hakkında etrafında kritik bilgi sağlar. 

Tehdit Paylaşımı topluluğu içindeki önemli kurumların beraberinde getirdikleri deneyimin bütün paydaşlar arasında faydaya dönüştürülmesine yardımcı oluyoruz.  

Keepnet Paylaşımı teknolojisi, topluluk üyelerinin toplu bilgisinden yararlanır, maliyetleri düşürerek ve tehdit istihbaratı verilerinin doğru ve etkin kullanımına olanak tanır.